Kościoły, cerkwie czy spichlerze – Małopolska pełna jest drewnianych budynków. Dlatego w 2001 roku, z inicjatywy województwa małopolskiego, powstał Szlak Architektury Drewnianej. Liczy on ponad 250 obiektów rozsianych po całym województwie, a zwłaszcza w okolicy Gorlic i Krynicy-Zdroju. Osiem z nich jest wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, natomiast w ponad 70 w sezonie na zwiedzających czekają przewodnicy.

Będąc w południowej Polsce, warto wybrać jeden z obszarów i poświęcić dzień albo kilka, w zależności od tego, jaką mamy możliwość przemieszczania się. Wszystkie lokalizacje wygodnie można sprawdzić na tej stronie. Ja miałam pod ręką rower, a czas spędzałam w Wapiennem, więc zwiedzałam tamtą okolicę.

W wybranych obiektach Szlaku odbywają się koncerty w ramach cyklu Muzyka Zamknięta w Drewnie. Oprócz muzyki dawnej pojawiają się również bardziej współczesne dźwięki, na przykład jazz. Początek każdego cyklu to zimowy koncert kolęd, później inicjatywa rozwija się w trakcie 12 tygodni letnich. Więcej o festiwalu tutaj.

Owczary

Cerkiew greckokatolicka w Owczarach, zbudowana w 1653 r. Była wielokrotnie odnawiana, a gruntowny remont przeszła w latach 80. XX wieku. Całość działań konserwatorskich została wówczas wyróżniona międzynarodową nagrodą Europa Nostra. Odbywają się w niej głównie msze katolickie, jednak raz na tydzień z Gorlic przyjeżdża ksiądz, by dla kilku rodzin łemkowskich odprawić mszę w obrządku prawosławnym.

Sękowa

Kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej. Wpisany na listę UNESCO. Zbudowany w 1520 r. i jeden z najcenniejszych zabytków na Szlaku.
Powierzchnie kościoła, z wyjątkiem iglicy, pokryte są gontem.

Męcina Wielka

Powstała w 1807 r. cerkiew parafialna greckokatolicka w Męcinie Wielkiej, obecnie kościół rzymskokatolicki.

Bodaki

Cerkiew prawosławna w Bodakach, zbudowana w 1932 r. Wnętrze jest skromne, brak w nim tradycyjnego ikonostasu.
Cerkiew greckokatolicka w Bodakach, obecnie kościół rzymskokatolicki, powstała w 1902 r. Prawdopodobnie wykorzystano przy jej budowie elementy wcześniejszej cerkwi z XVIII w.

Ropica Górna

Cerkiew greckokatolicka w Ropicy Górnej, obecnie kościół rzymskokatolicki. Budynek z 1813 lub 1819 r.

LIPIEC 2019

Leave a comment

%d bloggers like this: